Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 514 вопросов и 6 445 245 ответов!

перекладите плиз.

10-11 класс

Ukrаіne іs mу Hоmelаnd
Ukrаіne іs аn іndependent stаte wіth іts оwn terrіtоrу, іts bоdіes оf pоwer, іts gоvernment.

Enaena 10 нояб. 2016 г., 13:21:07 (4 года назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Liza55467
10 нояб. 2016 г., 15:19:23 (4 года назад)

"Україна-це моя батьківщина
Україна є незалежною державою зі своєю власною територією, органами влади, його уряд.
Україна здобула незалежність у 1991 році. Зараз Україна хоче, а стати по-справжньому демократичною і розвиненої держави.
На її території знаходиться одна з найбільших країн у Південно-Східній Європі. Україна займає площа якої становить 603 700 кв. км (Для порівняння-площа Франції 551.000 sq. км.; Великобританія 244,000; Італія 301,000; Німеччина 356,000).
Географічне положення України є сприятливим для розвитку її відносин з іншими країнами Європи.
На півночі Україна межує з Білоруссю, на сході і північному сході з Росією, на південному заході-з Угорщиною, Румунією і Молдовою, на заході-з Польщею і Словаччиною.
На півдні Україна омивається водами чорного і Азовського морів. Над 70ths течуть через територію України. Найбільшими з них є Дніпро, Дністер, Південний Буг і Дунай.
На півночі є ліси, на Заході - Carpanthian гори (найвища точка-гора Говерла, 2061 м), у Східній і Центральній Україні - blacksoil steppelands.
Україна розташована в двох кліматичних поясів: помірного широти і субтропічного середземноморського типу (Південний берег Криму). Гірські райони мають специфічні кліматичні умови. Як правило, Україна відноситься до країн з помірним кліматом. Погодні і кліматичні умови в Україні позитивно вплинути на економіку, розвиток туризму і зон відпочинку, а також включити використання екологічно безпечні енергетичні ресурси вітру і сонця.
Українські Мінеральні Води джерел в Миргород, Swalyawa, Трускавці та Феодосії має велике значення.
Україна багата різними мінеральними ресурсами, такими як вугілля, залізна руда, нафта і газ. Україна володіє добре розвиненою науковою та промисловою базою. Український такі галузі промисловості, як важке машинобудування, чорна та кольорова металургія, суднобудування, виробництво автобусів, автомобілів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, тепловозів, турбін, авіаційних двигунів та літаків, обладнання для електростанцій, нафтогазової та хімічної галузей. Україна має а потужний електроенергії бази.
А деякі галузі характеризуються високим технологічним рівнем розвитку. Виробництво ракетних носіїв, супутників та космічних досліджень обладнання було встановлено. Україна значні а виробник військової техніки, танків та військових транспортних літаків.
Населення України становить більше 49 мільйонів чоловік. Представники понад 100 національностей, які живуть в країні.
Державною мовою України є українська мова. Загальні засади політичної системи в Україні визначається Конституцією України. Конституція України, призначає президент, як глава держави. Термін президентських повноважень становить п'ять років. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Всього з 450 депутатів обираються. Кабінет міністрів (уряд) України є вищим органом виконавчої влади". 

Ответить

Другие вопросы из категории

перевидите

The email is from Diana.
Emma likes her new neighbourhood

раскройте скобки употребив глаголы в present continius в утвердительной и отрицательной форме.Irene is a feacher.she gives lessons at London

university.but it's 70'clok in the evening and she is at home.she.....(to give) any lessons.she......(to watch) tv

Переведите пожалуйста текст моего сочинения грамотно на английский язык:

Сегодня я хочу рассказать вам об очень интересной сети, которая называется "Интернет". Эта сеть появилась совсем недавно, но уже успела стать такой популярной! К тому же, со временем она всё более и более совершенствуется! Без Интернета сейчас никуда, в основном, сейчас всё делается через эту огромную сеть. Я расскажу вам о достоинствах и недостатках этой интересной сети, и постараюсь всё объяснить как можно по-подробнее.
С помощью Интернета в наше время можно общаться со своими друзьями и родственниками, которые живут как очень далеко, так и по соседству с вами. К тому же, ты сможешь увидеть своего друга! Помогают в этом такие сервисы и программы, как "Skype", "ICQ", и самая мегапопулярная сеть "В Контакте".Только главное- не стоит фанатеть от этого!
С помощью Интернета ты можешь расширять свой кругозор, читая множество книг, интересных статей и прикольных сайтов.
С помощью Интернета ты можешь прославиться, благодаря своему таланту: песни, видео, стихи и книги. Примерами таких звёзд являются: Джастин Бибер (популярный Британский певец), Рома Жёлудь (видеоблоггер, фотомодель и начинающий певец), Николай Наумов (актёр, прославившийся сериалом "Реальные Пацаны").
В интернете хорошо развита "Интернет-торговля", с помощью которой ты всегда можешь прикупить себе модных вещичек, либо продать какую-то ненужную тебе вещь.
Это далеко не все достоинства Интернета, в прочем о них можно говорить вечно... Сейчас я расскажу вам о недостатках этой Всемирной сети.
Находясь в Интернете, к тебе могут внедриться опасные компьютерные спецагенты, которые называются "вирусы". Но эта проблема не так уж и плоха, потому что ты всегда сможешь избавиться от "вирусов", проверя свой компьютер специальной программой: "Антивирус".
На твой электронный ящик могут приходить подозрительные письма, которые отправляют мошенники. Примеры писем такие: Положи мне на счёт 1000 рублей", Эвам пришёл подарок, а чтобы получить его, вы должны отправить смс на короткий номер "4321" ну и так далее. Так же сюда относится "Кража личной информации".
Сегодня превратил весь земной шар в одну комнату, где все люди имеют одинаковый статус: "Пользователи".

Вставить with is are have has do 1 _ there a board in this classroom? 2 What _ you do? 3 _ he got the tickets? 4 There _

two bowls of cereals on the table

5 _ you a student?

6 My brother _ 20 years old

7 How many couisins _ you got?

8 _ thoose people read newspapers?

9 What time _ it?

Читайте также

Помогите кто может плиз!!!

перекладіть речення українською мовою, звертаючи увагу на переклад неозначених та заперечних займенників:
1. Have you got any postcards?
2. Washington is a city with almost no industry.
3. You will see some sights of Washington tomorrow.

Помогите плиз с английским!!! Очень

Помогите плиз с английским!!! Очень срочно!! Вся надежда тольо на вас))
open th brackets using an appropriate Future-tense-form where necessary.
1) i (take) my sun-glass in case it is sunny.
2. I don't think I can join you because my aunt and uncle (stay) with us this weekend.
3. You don't work in class! I (phone) your mother about this.
4. I (watch) television from eight o'clock to midnight.
5. When you (repair) my bike, Daddy?-I (do) it tomorrow if I have time.
6. It's so crowded iin here. I think, I (faint).-I (take) you outside for a while.
7. I din't know when the concert (be) over.
8. If he doesn't come I (be) upset.
9. B the end of the summer he (teach) m to work with the computer.
10. Have a good time in Italy!-Thanks. I (send) you a postcard.
11. I think you (like) Nick when you met him.
12. I (cook) spaghetti in case you get hungry.
13. I feel terrible. I think I (have) to go to bed.

Переведите на англ яз)плиз

1.Я делаю дз уже два часа
2.Он все еще делает дз?
3.Он всегда делает дз?
4 почему он не сдал дз?
5.Когда я пришел,он делал дз
6.если я не сделал дз,я получу два.
7 я делал дз вчера в семь вечера
8когда ты делал дз?
Помогите,плиз))

Вправа 1. Дайте відповіді на наступні запитання. Перекладіть запитання на рідну мову.

1. Which month is longer: March or April? 2. Is Moscow larger than Minsk? 3. Which is the largest city in the world? 4. Which is the largest city in the United States of America? 5. Is the Black Sea deeper than the Caspian Sea? 6. Which is the deepest lake in Russia? 7. When are days longer: in winter or in summer? 8. Which is the longest day of the year? 9. Which is the shortest month of the year? 10. When is it warmer: in April or in May? 11. When is it colder: in October or in November? 12. Which country is larger: England or the United States of America? 13. Which is the largest country in the world? 14. Is literature more interesting than grammar? 15. Is chemistry more difficult than physics? 16. Which is the most difficult subject? 17. Which is the most interesting subject?

Вправа 2. Перекладіть наступні речення та зробіть зміну за моделлю.
Model: Nick is neither stronger nor weaker than Tom. – Nick is as strong as Tom.
Tom is strong. Jack is stronger than Tom. – Tom is not so strong as Jack.

1. The Dnieper is long. The Volga is longer than the Dnieper. 2. My room is neither larger nor smaller than his room. 3. This watch is neither better nor worse than that. 4. Snowdon is high. Ben Nevis is higher. 5. Paul is neither older nor younger than his friends. 6. It is warm today. It was warmer yesterday. 7. July is neither longer nor shorter than August. 8. I shall be busy tomorrow. Today I am busier. 9. This street is neither wider nor narrower than that. 10. This story is interesting. That story is more interesting.

Вправа 3. Дайте відповідь на запитання.
1. Does Peter drive the car as carefully as Tom? 2. Does a taxi run as fast as a bus? 3. Did Jane speak as calmly as Helen? 4. Did you come as late as your brother? 5. Does Nick speak English as slowly as Peter? 6. Does Susan speak French as well as her mother? 7. Does Harry get up as early as his father? 8. Does Jack do his grammar exercises as carelessly as he did last year?Вы находитесь на странице вопроса "перекладите плиз.", категории "английский язык". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "английский язык". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.